رشت رویایی- نسیم ادبی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: فیلم خانه دختر بالاخره اکران شد. فیلمی که اجازه إکرانش، مشروط به در اوردن سه تا سکانسی بود که من و رویا و بهناز توش بازی داشتیم و شهرام شاه حسینی نازنین سه سال مقاومت کرد و بالاخره با یه سری حذف و تغییر بعضی از دیالوگ ها ،فیلم اجازه اکران گرفت…. این توضیحات رو دادم تا اگر ناهماهنگی در این سکانس ها یا شکل دیالوک ها. پایان فیلم یا هر چیز دیگه دیدین ، گیج نشین.