رشت رویایی- سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از کاشت ۲۵ اصله درخت در پیاده‌راه فرهنگی رشت به صورت روت بال خبر داد.

کاشت درختان بالغ با قطر و ارتفاع مناسب در پیاده راه مرکزی شهر رشت به منظور افزایش سبزینگی و تامین سایه اندازی پیاده راه، ایجاد تعادل و توازن بین سطوح سخت و نرم و در نهایت بهبود شرایط اکولوژیکی بافت مرکزی با بهره گیری از گونه های بومی و سازگار با اقلیم شهر با حضور جناب آقای دکتر نصرتی شهردار محترم شهر رشت و سجاد محجوب ریاست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان سازمان و با همکاری مدیریت محترم منطقه ۲ شهرداری رشت و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با دستگاههای مرتبط اعم از شرکتهای آب ،برق ،گاز و مخابرات و نیز مدیریت محترم میراث و صنایع دستی و گردشگری شهرستان رشت آغاز شد.

در این راستا در فاز اول کاشت گونه های عنبر السائل و انجیلی به تعداد ۲۵ اصله با سن بالغ بر ۱۵ سال در محورهای خیابان سعدی و ابتدای خیابان شریعتی غرس گردید و ادامه کاشت درختان با مشخصات قید شده در سایر محورها نظیر خیابان امام(ره) و بخش مرکزی پیاده راه با بهره گیری از گونه های سازگار و بومی نظیر آزاد در دستور کار قرار گرفت.