رشت رویایی- قاتلی به فردی که در حال خرید کادو بود حمله‌ور شد و او را در مغازه به قتل رساند.

[su_frame align=”center”]کادوی شوم جان پیرمرد 61 ساله را گرفت[/su_frame]

ترور جویس ۳۶ ساله جان مشتری را که به مغازه‌ای برای تهیه کادو رفته بود گرفت. این حادثه در آکسفورد شایر اتفاق افتاد و قاتل چاقو را از داخل مغازه برداشته و به مظنون حمله کرده است.

به گزارش یوکی نیوز، آقای اسکربوسکی ۶۱ ساله در حال خرید از مغازه بود که این حادثه شوم برای وی اتفاق افتاد. قاتل پس از دستگیری در همان روز، به قتل اعتراف کرد. وی به جرم دو فقره تهدید به مرگ و همچنین تهدید با اسلحه گرم علاوه بر قتل مرتکب شده متهم است.

[su_frame align=”center”]کادوی شوم جان پیرمرد 61 ساله را گرفت[/su_frame]