[su_frame align=”left”]مصرف انرژی - لامپ - برق[/su_frame]

رشت رویایی – رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی معتقد است که اگر یک مکانیزم برای مدیریت مصرف انرژی به‌طور مستمر وجود نداشته باشد قطعاً برای تأمین برق کشور دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

سعید مهذب ترابی، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: با توجه به این‌که در فصل زمستان بین تولید و مصرف تراز مناسبی وجود دارد به همین دلیل کمتر به مساله‌ی مدیریت مصرف توجه می‌شود و تمام تلاش بر این است که در زمان پیک مصرف مدیریت به درستی اعمال شود.

وی ادامه داد: در زمانی که با مشکل کمبود برق مواجه می‌شویم، تبلیغات افزایش پیدا می‌کند که مردم نیز به این روش عادت کرده و در آن مقطع زمانی اقدام به صرفه‌جویی می‌کنند، اما بدیهی است که این مساله در درازمدت می‌تواند تاثیرات مخربی را همراه داشته باشد.

رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی با بیان این‌که مدیریت مصرف انرژی به چهار عامل وابسته است، گفت: اولین و مهم‌ترین مساله در مدیریت مصرف انرژی ترویج آموزش و آگاه‌سازی است که در شرایط فعلی تقریباً به این مساله توجه خوبی شده اما باید به این مساله نیز توجه کرد که آگاهی نسبی کافی نیست.

وی ادامه داد: باید در جامعه مکانیزم‌های زیادی برای آگاه‌سازی مدیریت مصرف انرژی وجود داشته باشد به‌طور مثال می‌توان از طریق کانال‌های مجازی، رسانه‌های مکتوب و تصویری مدیریت مصرف را توسعه داد.

ترابی با اشاره به تبلیغات سال‌های گذشته در زمینه‌ی مدیریت مصرف انرژی گفت: درسال‌های پیش شخصیت کارتونی بابابرقی توانست تاثیرات مثبتی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد که اگر در شرایط فعلی بخواهیم آن را تکرار کنیم دیگر نمی‌توانیم نتیجه گذشته را به دست آوریم.

رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی با بیان این‌که تبلیغات فعلی در حوزه مدیریت مصرف انرژی متناسب با نیاز جامعه نیست، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید بتوانیم یک بابابرقی جدید برای فرهنگ‌سازی رسانه‌ای به وجود بیاوریم که متاسفانه در حال حاضر مدل جدیدی در این زمینه وجود ندارد.

وی یکی‌دیگر از عوامل مؤثر در مدیریت مصرف برق را واقعی شدن قیمت دانست و افزود: در حال حاضر هزینه برق مصرفی یک خانوار به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان در سال است، لذا این اعداد نمی‌تواند انگیزه لازم را برای کاهش مصرف برق در افراد خانواده به وجود آورد.

ترابی ادامه داد: اگر مردم صرفه‌جویی می‌کنند به دلیل فرهنگ‌سازی‌هایی است که از گذشته در بین خانواده‌های ایران به وجود آمده است به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر قیمت برق منطقی شود، قطعاً مدیریت مصرف انرژی در خانواده‌ها افزایش می‌یابد.

رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی با بیان این‌که قوانین و مقررات در حوزه مدیریت مصرف انرژی می‌تواند تأثیر بسیاری در میزان مصرف انرژی داشته باشد، گفت: باید به سمتی برویم که قوانین در این حوزه تعدیل و هوشمند شود به‌طوری که از ورود کولرهای گازی غیرمجاز به کشور جلوگیری و تعرفه‌های لازم برای این مسائل لحاظ شود.