[su_frame align=”left”]ra4-1976[/su_frame]

رشت رویایی، دکتر مرتضی وجدان دار*- محققان با استفاده از نظرخواهی هایی که در سراسر جهان از مردم استخراج کرده اند دریافتند:

١. شش عامل ( سوای خلق و خوی موروثی) اکثر تنوعات را در بهروزی انسان ها سبب می گردند:

ازدواج، روابط اجتماعی، شغل، سلامتی محسوس، دین و کیفیت زندگی در محدوده جفرافیایی که در آن سکونت دارند ( کشور، شهر)

این میزان رضایت،ارتباط معنی داری با شادکامی دارد.

۲. شادکامی واژه ی موسّعی است که در بردارنده ی تفاوت های جزئی احساس و هیجان است.

با جمع بندی موارد مطروحه در بالا و مطالعات صورت گرفته ملی، منطقه ای، استانی و شهری در خصوص شهر رشت موضوعات فوق الذکر باید با لحاظ قومیت، تاریخ، مردم و فرهنگ در این جغرافیایی ودر این زمینه،را در اقتصاد گردشگری ای که در ۴ عامل خوراک، فرهنگ و هنر (تئاتر، سینما و …)، سلامت و ورزش و زن مورد نظر قرار داد که در این زمینه آموزش های شهروندی به صورت خاص می بایست با لحاظ مقاطع سنی از دوران کودکی و اصلاحات فرهنگی موردنظر در مسیر عقلانیت و توسعه مدنظر قرار گیرد. در این زمینه استراتژی های “شهر شادکام” در روزهای آینده به تدریج بیان خواهد گردید.

* جامعه شناس شهری