[su_frame align=”center”]یک‌صد و پنجاهمین جلسه شورای شهر رشت - ۳ مرداد ۹۵[/su_frame]

رشت رویایی- اتفاقات اخیر در شهر و استیضاح شهردار رشت به مذاق خیلی از شهروندان توسعه‌طلب رشت خوش نیامد و واکنش‌های عمومی قابل توجهی چه در شهر و چه در فضای عمومی را به همراه داشت. در این واکنش‌ها در مقابل شهردار محبوب، شورای شهر قرار گرفت که در این جدال احساساتی در ذهن شهروندان، نقش بَدمن (Bad Man) را داشت و طبیعتاً جایگاه مثبتی برایش در نظر گرفته نشد. اما این روی احساسی ماجراست و اگر تلاش کنیم نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به رغم انتقادات به حقی که بر رفتار تعدادی از اعضای شورای چهارم وارد است، نکات مثبتی در کارنامه طیفی از شورانشینان وجود دارد که نه می‌توان نادیده‌اش گرفت و نه انکارش به نفع توسعه رشت خواهد بود.

اول. از یاد نبریم اگر دکتر ثابت‌قدم امروز شهردار محبوب رشت است، به دلیل انتخاب درست شورای شهر در زمستان سال ۹۳ بوده. بله، می‌دانیم اگر زمان به عقب برگردد شاید بعضی از اعضای شورای شهر راضی نمی‌شدند که ثابت‌قدم شهردار شود. اما فعلاً این انتخاب در کارنامه حداقل ۹ عضو شورای شهر رشت هست.

دوم. در یک سال و چند ماهی که از عمر مدیریت ثابت قدم می‌گذارد با شورایی مواجه بوده‌ایم که صبح تا شب کشیک می‌دهند تا بهانه‌ای برای اختلال در روند توسعه شهر ایجاد کنند. آنان تنگ‌نظرانه از این فرصت طلایی بهره نبردند که خود نیز بخشی از فرایند توسعه رشت قلمداد کنند. برعکس، از هر فرصتی استفاده کردند تا بگویند ثابت قدم توسعه‌طلب نیست و طبیعتاً آن‌ها هم بخشی از این پروژه نیستند. بعد که مردم آثار توسعه را در شهر دیدند، کدام طرف ماجرا ضرر کرده است؟

سوم. درست است که از همان ماه‌های اول آغاز به کار شهردار، چند عضو شورا که البته تعدادشان خیلی هم کم نبود به شغل شریف چوب لای چرخ گذاشتن مشغول بودند و هر یکشنبه را با گرفتن انرژی از مدیریت شهری به یکشنبه بعد وصل می‌کردند، اما در همین شورا چهره‌های متخصص و متشخصی بودند و هستند که جور رفتارهای نابخردانه طیفی از همکاران خود را کشیده‌اند و می‌کشند و برای بلااثر کردن انواع و اقسام بهانه‌ها و کارشکنی‌های اعضایی که منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند، زمان و انرژی فراوانی را صرف می‌کنند. آن‌ها نیز می‌توانستند مثل بعضی از اعضای عافیت‌طلب، یکی به نعل بزنند و یکی به میخ و صرفاً به منافع خودشان بیندیشند.

در یکی از جلسات مطبوعاتی شهردار در سال ۹۵، خبرنگاران اعتراض‌های مکرری به رفتار شورا با شهردار داشتند. راست می‌گفتند، اما همه حقیقت را نمی‌گفتند. اگر شورا اعضایی مثل فاطمه شیرزاد، موسوی روزان، امیرحسین علوی، رضا رسولی، مظفر نیکومنش، حاجی‌پور و حتا این اواخر حجت جذب دارد، بی‌انصافی است که شورا را به چوب اعضایی که می‌خواهند با هوچی‌گری عوام‌فریبی کنند برانیم و زحمت این دوستان شهر و توسعه شهر را نادیده بگیریم. این‌ها همه اعضای خوب شورا نیستند، اعضایی مثل فرهاد شوقی و فرانک پیشگر هم گاه در بزنگاه‌ها همراهی خوبی از خود نشان داده‌اند.

چهارم. جالب است که بسیاری از پروژه‌هایی که در یک سال اخیر در رشت اجرا شده، مصوبات خود شوراست. اما بعضی از اعضا صرفاً با هدف زیر سؤال بردن عملکرد شهردار پرتلاش رشت، تصمیمات خودشان را هم زیر سؤال می‌برند! اگر حالا مردم ذهنیت ناخوشایندی از شورا دارند، باعث و بانی‌اش اعضایی بودند که شورا را تا حد نطق‌های احساسی با رویکرد پوپولیستی تقلیل داده‌اند.

با این حال همان‌طور که گفته شد، تعدادی از اعضای شورای شهر، رویکرد توسعه‌طلبانه‌ای داشته‌اند و مکمل تفکرات شهردار بوده‌اند. حق نیست عملکرد این افراد را نادیده بگیریم و حکمی کلی در این‌باره صادر کنیم.

سایت رشت رؤیایی در نظر دارد در گفت‌وگوهایی با تک‌تک اعضای شورای شهر، عملکردشان را در این دوره به بحث بگذارد تا سره از ناسره مشخص شود و مردم بدانند که هر کدام از اعضای شورای شهر چه کارکردی داشته‌اند.