چرا مدعیان اتهامات واهی سکوت کرده‌اند؟
از پاداش‌های بی‌حساب شهرداری در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تا صرفه‌جویی میلیاردی در سال ۹۴

ساختمان شهرداری رشت

خبر آزاد نوشت: انحراف ۳۰۰ درصدی، انحراف گسترده و اخیراً انحراف ۵۰۰ درصدی!
دروغ مالیات ندارد، کنتور هم نمی ندازد. بنابراین مدعیان انحراف های چند درصدی نیازی نمی بینند که برای اتهام واهی خود سند و مدرکی رو کنند.
آنها که به هر بهانه‌ای به شهردار جوان رشت می تازند، چنان عمل می کنند که گویا دوره‌ی نمایندگی شان در شورای اسلامی شهر رشت از سال ۹۴، زمانی که ثابت قدم با رای اکثریت آن ها به عنوان شهردار رشت معرفی شد، آغاز شده بود. حال آن که دوره ی حضور آنها در شورای شهر از دوسال قبل تر یعنی از سال ۹۲ شروع شد.
در هر حال موضوع این مطلب نادیده گرفتن انحراف آشکار از بودجه در سال های ۹۲ و ۹۳ در شهرداری رشت مطابق با اسناد موجود از سوی مدعیان اتهام بی سند و مدرک انحراف ۳۰۰ درصدی در بودجه پیاده راه فرهنگی است، عده‌ی قلیلی از غوغا سالاران شورای شهر باعث شده اند دستاوردهای این نهاد مردمی در همین دوره‌ی چهارم نادیده گرفته شود.
هرساله در لایحه‌ی بودجه که از سوی شهردار به شورای شهر ارائه می شود جزییات هزینه کرد مشخص می-شود. همانطور که هنگام بررسی بودجه در باره‌ی پروژه‌های کوچک صد میلیونی و دویست میلیونی، بحث و تبادل نظر شده و سپس حاصل نظرات با رای گیری تصویب و ابلاغ می شود، پاداش مدیران و کارکنان شهرداری نیز در لایحه بودجه گنجانده می شود.
نکته جالب در مورد پاداش ها، انحراف قابل توجه در سال های ۹۲ و ۹۳ و صرفه جویی داوطلبانه خارج از بودجه در سال ۹۴ است که گویا برای مدعیان اتهام واهی انحراف ۳۰۰ درصدی در هزینه کرد پیاده راه اهمیت نداشته است!
مطابق اسناد موجود، بودجه مصوب شورا برای پاداش در سال ۹۳ برابر حدود ۳۱ میلیارد ریال بوده، اما در پایان سال بیش از ۳۴ میلیارد ریال پاداش داده شده بود. به عبارتی شهرداری در سال ۹۳، در بخش پاداش در بخش مرکز حدود ۴۳ انحراف داشته و میزان انحراف کلی با احتساب مرکز و مناطق، ۷۵/۱۱ بود.
در سال ۹۳ اما اوضاع بدتر شد. در سالی که شش ماه از آن شهرداری با سرپرست مورد علاقه و وثوق مدعی انحراف ۳۰۰ درصدی در پروژه ی پیاده راه فرهنگی رشت سپری شد، شهرداری در بخش مرکز حدود ۱۷ میلیارد ریال بیش از بودجه مصوب شورا پاداش داد و انحرافی ۱۶۳ درصدی داشت. این انحراف در مناطق شهرداری بیش از ۶۱ درصد بود و در مجموع شهرداری در سال ۹۳ در بخش پاداش به کارکنان با پرداخت حدود ۴۳ میلیارد ریال بیش از بودجه مصوب شورا ۱۱۰ درصد انحراف بودجه داشت.
‎در سال ۹۴ ثابت قدم شهردار رشت بود، آن هم در شرایطی که بودجه این سال را خود به شورا ارایه نکرده بود. او در این سال در شهرداری مرکز، بیش از یک میلیارد ریال کمتر از آنچه در بودجه تصویب شده بود، پاداش داد و در شهرداری های مناطق نیز۱۸ میلیارد ریال کمتر از بودجه ای که شورای چهارم تصویب کرده بود، پاداش پرداخت شد. در مجموع در سال ۹۴ حدود ۱۹ میلیارد ریال از محل بودجه در نظر گرفته شده بابت پاداش ها در شهرداری رشت صرفه جویی داشت. در واقع ثابت قدم درمورد پاداش ها در سال ۹۴ انحراف ۱۸  درصدی داشت، آن هم در شرایطی که در سال ۹۲ حدود ۷۵/۱۱ درصد و در سال ۹۳، حدود ۱۱۰ درصد انحراف در این بخش اتفاق افتاد. این آمار مستند در اختیار شورای شهر قرار دارد، بنابراین جای تعجب دارد که چرا مدعیان اتهامات واهی و بی سند انحراف ۳۰۰ درصدی در هزینه کرد پروژه ی ساخت پیاده راه فرهنگی دلواپس این آمار و ارقام هستند نشده اند.
با هیاهو و بلوامی توان آب را گل آلود کرد، اما آبی که با دست، آلوده شده، بالاخره آرام می گیرد و سره از ناسره تشخیص داده می شود. البته به شرطی که مدعیان اتهامات واهی گوشی برای شنیدن داشته باشند.

خبرآزاد

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz