مجتبا پورمحسن

تحلیلی «تفصیلی» درباره عملکرد یک عضو «سخت‌کوش» شورای شهر رشت
چرا حتماً باید دوباره به مجید رجبی ویسرودی رای بدهیم؟

جلسه شورای شهر رشت - 9 اسفند 1394 - مجید رجبی ویسرودی

رشت رویایی، مجتبا پورمحسن- حدود سه سال پیش مجید رجبی ویسرودی، عضو فعلی شورای شهر رشت عزم راه‌یابی به پارلمان شهری رشت را کرد. او به کمک آن دسته از هم‌زبانانش که در رشت سکونت دارند، برای خدمت به مردم رشت به شورای شهر راه یافت. یک سال بعد به این نتیجه رسید که برای خدمت به مردم رشت کاندیدای پست شهرداری رشت شود، اما توفیق نیافت. مدتی بعد برای خدمت به جامعه مهندسی در انتخابات نظام مهندسی کاندیدا شد، اما متاسفانه مهندسین نیز از خدمت ایشان بی‌نصیب ماندند. یک سال بعد مهندس مجید رجبی ویسرودی، تصمیم گرفت این‌بار به جای مردم رشت به مردم فومن خدمت کند، به همین دلیل همچنان که عضو شورای شهر رشت بود، کاندیدای مجلس از حوزه انتخابیه فومن شد، ولی صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید نشد تا مردم فومن از خدمت او محروم بمانند. ویسرودی پس از قطعی شدن عدم صلاحیت بار دیگر تصمیم گرفت به مردم رشت خدمت کند و به همین دلیل پس از مدتی غیبت، به جلسات شورای شهر رشت بازگشت و در حالی که پروژه پیاده‌راه تمام شده، هر جلسه از طریق ایراد گرفتن به پیاده‌راه و انتقاد از شهردار رشت، قصد خدمت به شهروندان رشت را دارد.

با این تفاسیر، در انتخابات پیش روی شورای شهر باید بار دیگر به این عضو سخت‌کوش شورای شهر رای دهیم تا خدای نکرده رشت و شهروندانش از نعمت خدمات مهندس مجید رجبی ویسرودی محروم نشوند!

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz