[su_frame align=”center”]پیرزنی که فقط 11 سال عمر دارد[/su_frame]

رشت رویایی- یک دختر انگلیسی دچار بیماری نادر «آلوپسیا» است که باعث می‌شود ۸ برابر سریع‌تر پیر شود و پزشکان اعتقاد دارند وی تا ۱۵ سالگی بیشتر عمر نخواهد کرد. این بیماری بدن او را فرسوده کرده و چهره‌اش کاملاً مانند پیرزن‌های ۸۸ ساله است.

این دختر به خاطر بیماری خود از کلاه‌گیس استفاده کند که البته در مدرسه به خاطر بنفش بودن این کلاه‌گیس به مشکل خورده است. مسئولین مدرسه اعتقاد دارند کلاه‌گیس این دختر باعث می‌شود تا دیگر دانش آموزان به فکر رنگ کردن موهای خود بیافتند

این اتفاق تا حد اخراج این دختر از مدرسه هم ادامه پیدا کرده است و به گفته پزشکان معالج او از نظر روحی ضربه شدیدی به وی وارد شده است چرا که چهره او با دیگر دانش آموزان فرق دارد و برداشتن کلاه‌گیس باعث جدا ماندن او از دیگر دانش آموزان می‌شود.

[su_frame align=”center”]پیرزنی که فقط 11 سال عمر دارد[/su_frame]

[su_frame align=”center”]پیرزنی که فقط 11 سال عمر دارد[/su_frame]