[su_frame align=”left”]ساختمان شهرداری رشت[/su_frame]

رشت رویایی- اتفاقی که امروز رخ داد جدای از این‌که در نوع خود کم‌نظیر است، پیام‌های مهمی دارد که باید آن را موشکافانه کاوید. استعفای دسته‌جمعی مدیران شهرداری در حمایت از ثابت‌قدم که در معرض استیضاح قرار دارد، پیام‌های خوبی برای رشت و شهروندانش که باید آن را به فال نیک گرفت.

۱- برخلاف آن‌چه مخالفان آقای شهردار سعی کرده‌اند نشان دهند، ثابت‌قدم توانسته بدون بده بستان‌های معمول، تفکر سازمانی را در مجموعه مدیریتی شهرداری رشت جا بیندازد. تصمیم جمعی حدود ۵۰ نفر از مدیران ارشد شهرداری، اوج تجلی این تفکر است. وقتی این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که این مدیران در طول یک سال و نیم گذشته، گاه مغضوب صراحت ثابت‌قدم و هدف تصمیم‌های بی‌تعارفش شده‌اند، تصمیم‌هایی که در یک مجموعه مدیریتی سازمان‌نیافته، یکی از آن‌ها کافی بود که به خصومت شخصی منجر شود. تصمیم اخیر مدیران شهرداری، فارغ از جنبه حمایتی‌اش، نوید بلوغ مدیریتی در مجموعه شهرداری است.

۲- مدیران شهرداری با این تصمیم، خط بطلانی بر اتهامی کشیدند که دائماً به آن‌ها (نه شخص آن‌ها، بلکه اسلاف‌شان) نسبت داده می‌شد؛ این‌که مدیران شهرداری علاقه زیادی به حفظ میز خود دارند و حاضرند در این راه هزینه‌های زیادی بپردازند. اما در شرایطی که با برکناری ثابت‌قدم، حداقل در فرصت یک ساله پیش رو ۶۰ درصد مدیران پست مدیریتی خود را حفظ می‌کردند، وفاداری خود را به ثابت‌قدم نشان دادند و میز مدیریتی خود را به خطر انداختند. این انسجام سازمانی دستاورد مهمی برای شهرداری است که به نظر می‌رسد به اندازه ساخت چند پارک واجد ارزش است، چون می‌تواند منشاء خدمات زیادی برای شهر شود.

۳- تعارف که نداریم، وقتی موضوع استیضاح شهردار مطرح شد، بیرون از شهرداری همه می‌گفتند مدیران شهرداری کنار می‌ایستند و هر کدام با یکی دو عضو شورا که مخالف شهردار هستند برای ادامه مدیریت خود مذاکره می‌کنند و به توافق می‌رسند. اما استعفای دسته‌جمعی مدیران ارشد شهرداری، نشانگر جایگزینی تفکر خودمحور با خرد توسعه‌محور است. مزه پیشرفت امور شهری و موفقیت‌های اجرایی شهرداری در یک سال و نیم گذشته، به دل این مدیران نشسته است. اگر عملکرد ثابت‌قدم ایراداتی هم داشته باشد (مثل هر مدیر دیگری) اعضای محترم شورا باید به خطر ایجاد این احساس تعلق در مدیران شهرداری، ثابت‌قدم را تحسین کنند.

۴- توسعه بدون مشارکت همگانی امکان‌پذیر نیست. حالا خیال‌مان راحت است که بار توسعه این شهر تنها بر دوش شهردار جوان، چند عضو پرتلاش شورای شهر و عده‌ای از شهروندان رشت نیست، و حدود ۵۰ مدیر با استعفای دسته‌جمعی خود در حمایت از شهردار پرتلاش پای کار توسعه رشت آمده‌اند. جلسه استیضاح ثابت‌قدم با هر نتیجه‌ای که همراه شود، باید این ارزش افزوده اجتماعی را پاس داشت و تقویتش کرد.

خبرآزاد