رشت رویایی- تصویری جالب از پوشش زنان؛ از دوره قاجار تا اواسط دوره پهلوی

[su_frame align=”center”]پوشش زنان از دوره قاجار تا پهلوی[/su_frame]