بیمارستان پورسینا رشت

پورسینا در لیست بیمارستان‌های درجه یک کشور قرار گرفت

رشت رویایی- در دومین دوره ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی، مرکز دانشگاهی پورسینا موفق به اخذ درجه یک بیمارستانی شد.

در دومین دوره ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی ملی، مرکز دانشگاهی پورسینا موفق به اخذ درجه یک بیمارستانی شد.

در این ارزیابی اورژانس بیمارستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و درجه بیمارستان با بررسی درصد رعایت استاندارد در کل بیمارستان و درصد رعایت استاندارد اورژانس و ملاک قرار دادن درصد کمتر از بین این دو تعیین شده است.

همچنین بخش‌های آی‌سی‌یو اعصاب و آی‌سی‌یو جنرال به صورت مجزا ارزیابی شدند که در لیست آی‌سی‌یوهای درجه یک قرار گرفتند.

در دومین دوره از ارزیابی اعتباربخشی ملی نمرات ۶۱ الی ۸۰ در ردیف بیمارستان‌های درجه یک تعریف شده است که بیمارستان پورسینا یکی از بالاترین نمرات این گروه را به خود اختصاص داد.

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz