رشت رویایی‌- یک پزشک متعهد تبریزی هزینه داروی بیمار خود را به طور مخفیانه به عهده گرفت.

به گزارش رشت رویایی، روز گذشته تصویر نسخه یک پزشک تبریزی که خطاب به داروخانه نوشته شده بود، دست به دست در فضای مجازی چرخید و به یکی از خبرهای داغ روز بدل شد.

در این نامه پزشک متعهد تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بی‌سواد، از داروخانه خواسته طوری که بیمار متوجه نشود برای هزینه داروها با نویسنده نامه تماس بگیرند.

با توجه به اتفاقات اخیری که انتقادات بسیاری را متوجه جامعه پزشکی کرد؛ این نامه بازتاب‌های بسیاری را در مجامع عمومی در پی داشت.

[su_frame align=”center”]نامه مخفیانه پزشک به داروخانه[/su_frame]