در طول تاریخ فیلم‌های بی‌شماری ساخته‌شده‌اند که شاید حجم وسیعی از آن‌ها به دست فراموشی سپرده‌شده باشند، اما تعدادی هم هستند که در زمان تولیدشان چنان موفق بوده‌اند که باگذشت سال‌های زیاد نیز همچنان موردتوجه دوستداران سینما قرار دارند. فارغ از موفقیت و محبوبیت، برای تولید برخی از محصولات سینمایی بودجه عظیمی در نظر گرفته‌شده و در برخی موارد این هزینه‌ها برگشته و گاهی هم نه. در همین راستا، شاید برایتان جالب باشد با پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی که تاکنون ساخته‌شده‌اند، آشنا بشوید. پیش از معرفی فیلم‌ها، جا دارد اشاره نماییم که ارقام یادشده بر اساس میزان تورمِ روز تعیین‌شده‌اند و هزینه اصلی فیلم در زمان تولید کمتر از این عددهاست.

تروی / (Troy (2004

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۱۸.۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۱۷۵ میلیون

 فروش جهانی: $۴۹۷.۴ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

۲۰۱۲ (۲۰۰۹)

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۲۰٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۷۶۹٫۷ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

ترمیناتور: نجات / (Terminator: the Salvation (2009

[su_frame align=”center”]MEM (3)[/su_frame]

هزینه: $۲۲۰٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۳۷۱٫۵ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

ترنسفورمرز: انتقام سقوط / (Transformers: Revenge of the Fallen (2009

[su_frame align=”center”]MEM (4)[/su_frame]

هزینه: $۲۲۰٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۸۳۶٫۳ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

جیمز باند: درجه آرامش / (James Bond: Quantum of Solace (2008

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۲۵٫۷ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۵۸۶٫۱ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

انتقام جویان / (The Avengers (2012
[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۲۷٫۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۵ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مرد فولادین / (Man of Steel (2013

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۲۸٫۸ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۶۶۸ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مردان سیاه پوش (۳) / (Men in Black III (2012

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۳۲٫۸ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۶۲۴ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مرد عنکبوتی شگفت انگیز / (The Amazing Spider-Man (2012

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۳۸ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۳۰ میلیون

فروش جهانی: $۷۵۲٫۲ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

غرب وحشی وحشی / (Wild Wild West (1999

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۴۰ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۱۷۰ میلیون

فروش جهانی: $۲۲۲٫۱ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

جیمز باند: شبح / (James Bond: Spectre (2015

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۴۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۴۵ میلیون

فروش جهانی: $۸۸۰ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

بازگشت سوپرمن / (Superman Returns (2006

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۴۶٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۹ میلیون

فروش جهانی: $۳۹۱ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مردان ایکس: آخرین مقاومت / (X-Men: The Last Stand (2006

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۴۷٫۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۱۰ میلیون

فروش جهانی: $۴۵۹٫۴ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مرد عنکبوتی (۲) / (Spider-Man 2 (2004

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۰ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۷۸۳٫۸ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

کینگ کونگ / (King Kong (2005

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۰٫۳ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۷ میلیون

فروش جهانی: $۵۵۰٫۵ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

انتقام جویان: عصر اولترون / (Avengers: Age of Ultron (2015

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۴ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

تاریخ نارنیا: شاهزاده کاسپین / (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۳٫۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۴۱۹٫۷ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

ترمیناتور ۳: قیام ماشین ها / (Terminator 3: Rise of the Machines (2003

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۷٫۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۴۳۳٫۴ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

جان کارتر / (John Carter (2012

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۲۸۴٫۱ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

شوالیه تاریکی برمیخیزد / (The Dark Knight Rises (2012

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۰۸ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

هابیت / (The Hobbit (2012

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۵۹میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۰۲ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

آواتار / (Avatar (2009

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۶۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۳۷ میلیون

فروش جهانی: $۲٫۸ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

دزدان دریایی کارابین: سینه مرد مرده / (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۶۵٫۲ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۱ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

جهان آب / (Waterworld (1995

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۷۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۱۷۵ میلیون

فروش جهانی: $۲۶۴٫۲ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

هری پاتر و شاهزاده دورگه / (Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۷۵٫۵ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۹۳۴٫۴ میلیون

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

ژولیده / (Tangled (2010

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۸۱٫۳ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۶۰ میلیون

فروش جهانی: $۵۹۰٫۷ میلیون

 

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

مرد عنکبوتی ۳ / (Spider-Man 3 (2007

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

تایتانیک / (Titanic (1997

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۲۹۴٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۲٫۲ میلیارد

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”20″]

دزدان دریایی کارابین: در انتهای دنیا / (Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007

[su_frame align=”center”]پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ[/su_frame]

هزینه: $۳۴۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۳۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۹۶۳٫۴ میلیون

روزیاتو