پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

در طول تاریخ فیلم‌های بی‌شماری ساخته‌شده‌اند که شاید حجم وسیعی از آن‌ها به دست فراموشی سپرده‌شده باشند، اما تعدادی هم هستند که در زمان تولیدشان چنان موفق بوده‌اند که باگذشت سال‌های زیاد نیز همچنان موردتوجه دوستداران سینما قرار دارند. فارغ از موفقیت و محبوبیت، برای تولید برخی از محصولات سینمایی بودجه عظیمی در نظر گرفته‌شده و در برخی موارد این هزینه‌ها برگشته و گاهی هم نه. در همین راستا، شاید برایتان جالب باشد با پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی که تاکنون ساخته‌شده‌اند، آشنا بشوید. پیش از معرفی فیلم‌ها، جا دارد اشاره نماییم که ارقام یادشده بر اساس میزان تورمِ روز تعیین‌شده‌اند و هزینه اصلی فیلم در زمان تولید کمتر از این عددهاست.

تروی / (Troy (2004

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۱۸.۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۱۷۵ میلیون

 فروش جهانی: $۴۹۷.۴ میلیون

۲۰۱۲ (۲۰۰۹)

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۲۰٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۷۶۹٫۷ میلیون

ترمیناتور: نجات / (Terminator: the Salvation (2009

MEM (3)

هزینه: $۲۲۰٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۳۷۱٫۵ میلیون

ترنسفورمرز: انتقام سقوط / (Transformers: Revenge of the Fallen (2009

MEM (4)

هزینه: $۲۲۰٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۸۳۶٫۳ میلیون

جیمز باند: درجه آرامش / (James Bond: Quantum of Solace (2008

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۲۵٫۷ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۵۸۶٫۱ میلیون

انتقام جویان / (The Avengers (2012
پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۲۷٫۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۵ میلیارد

مرد فولادین / (Man of Steel (2013

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۲۸٫۸ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۶۶۸ میلیون

مردان سیاه پوش (۳) / (Men in Black III (2012

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۳۲٫۸ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۶۲۴ میلیون

مرد عنکبوتی شگفت انگیز / (The Amazing Spider-Man (2012

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۳۸ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۳۰ میلیون

فروش جهانی: $۷۵۲٫۲ میلیون

غرب وحشی وحشی / (Wild Wild West (1999

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۴۰ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۱۷۰ میلیون

فروش جهانی: $۲۲۲٫۱ میلیون

جیمز باند: شبح / (James Bond: Spectre (2015

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۴۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۴۵ میلیون

فروش جهانی: $۸۸۰ میلیون

بازگشت سوپرمن / (Superman Returns (2006

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۴۶٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۹ میلیون

فروش جهانی: $۳۹۱ میلیون

مردان ایکس: آخرین مقاومت / (X-Men: The Last Stand (2006

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۴۷٫۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۱۰ میلیون

فروش جهانی: $۴۵۹٫۴ میلیون

مرد عنکبوتی (۲) / (Spider-Man 2 (2004

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۰ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۷۸۳٫۸ میلیون

کینگ کونگ / (King Kong (2005

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۰٫۳ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۷ میلیون

فروش جهانی: $۵۵۰٫۵ میلیون

انتقام جویان: عصر اولترون / (Avengers: Age of Ultron (2015

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۴ میلیارد

تاریخ نارنیا: شاهزاده کاسپین / (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۳٫۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۴۱۹٫۷ میلیون

ترمیناتور ۳: قیام ماشین ها / (Terminator 3: Rise of the Machines (2003

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۷٫۶ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۴۳۳٫۴ میلیون

جان کارتر / (John Carter (2012

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۲۸۴٫۱ میلیون

شوالیه تاریکی برمیخیزد / (The Dark Knight Rises (2012

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۹ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۰۸ میلیارد

هابیت / (The Hobbit (2012

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۵۹میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۱٫۰۲ میلیارد

آواتار / (Avatar (2009

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۶۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۳۷ میلیون

فروش جهانی: $۲٫۸ میلیارد

دزدان دریایی کارابین: سینه مرد مرده / (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۶۵٫۲ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۲۵ میلیون

فروش جهانی: $۱ میلیارد

جهان آب / (Waterworld (1995

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۷۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۱۷۵ میلیون

فروش جهانی: $۲۶۴٫۲ میلیون

هری پاتر و شاهزاده دورگه / (Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۷۵٫۵ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۵۰ میلیون

فروش جهانی: $۹۳۴٫۴ میلیون

ژولیده / (Tangled (2010

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۸۱٫۳ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۶۰ میلیون

فروش جهانی: $۵۹۰٫۷ میلیون

 

مرد عنکبوتی ۳ / (Spider-Man 3 (2007

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

تایتانیک / (Titanic (1997

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۲۹۴٫۴ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۲۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۲٫۲ میلیارد

دزدان دریایی کارابین: در انتهای دنیا / (Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007

پرهزینه‌ترین فیلم‌های سینمایی در طول تاریخ

هزینه: $۳۴۱ میلیون

تخمین بودجه اولیه: $۳۰۰ میلیون

فروش جهانی: $۹۶۳٫۴ میلیون

روزیاتو

نظرات

اولین دیدگاه این مطلب را ثبت کنید

آگاه‌سازی از
680

wpDiscuz