در روزهای پایانی سال ۹۴، بخشی از مجموع مطالبات مزدی معلمانی که به صورت حق‌التدریسی در مدارس دولتی مشغول کارند پرداخت شد.

تعدادی از معلمان حق‌التدریسی در تماس با ایلنا با اعلام این خبر یادآور شدند که آنها معادل یک ماه از مجموع ۶ ماه مزد پرداخت نشده خود را دریافت کرده‌اند.

براساس این اطلاعات هم اکنون مطالبات باقیمانده سال ۹۴ این گروه از معلمان به حدود ۵ ماه حق‌التدریس پرداخت نشده کاهش یافته است.

معلمان حق‌التدریسی به آن گروه از آموزگارانی گفته می‌شود که در مدارس مختلف دولتی کشور به تدریس و آموزش اشتغال دارند اما برخلاف همکاران رسمی خود از مزایای شغلی بسیار کمتری برخوردارند.

منابع ایلنا که انتظار دارند دولت باقیمانده طلب مزدی پرداخت نشده آنها را هرچه زودتر پرداخت کند، برای سال ۹۵ پایان یافتن وقفه در پرداخت مطالبات جاری و بهبود وضعیت شغلی و بیمه‌ای خود را خواستار شدند.