رشت رویایی- پدر اهوارا گفت: رئیس مجتمع یک هفته قبل به محل کار من آمد و به من گفت ما صدای زوزه اهورا را شنیدیم. این مسائل قبلا اتفاق افتاده است و قابل توجیه کردن نیست. این خانم دو ماه بچه را به من نشان نمی‌داده به این بهانه که من نفقه نمی‌دهم.

اهورا کودک سه ساله‌ای است که روز گذشته به دلیل شدت جراحات وارده براثر تجاوز ناپدری اش در بیمارستان رازی رشت جانش را از دست.در فضای مجازی ابتدا خبر از عدم شکایت مادر کودک از همسر دومش که قاتل اهوراست پس از احضار به دادگاه پیچید؛ اما بعد در پاسخ به شایعات در فضای مجازی، او در مصاحبه تلفنی با یکی از کانال‌های گیلانی در رابطه با عدم تمایل‌اش به شکایت از همسرش واکنش نشان داد و گفت خواهان قصاص قاتل کودکش است.

اما پدر اهورا در گفت و گو با این کانال خبری این توضیحات را ارائه داد: وقتی این خبر را به من دادند در گیلان نبودم. ساعت پنج و نیم به بیماستان رسیدم. خیلی از کارکنان بیمارستان ناراحت بودند. وقتی با پزشک متخصص صحبت کردم گفتند بچه از لحاظ ریوی نابود و ضربه مغزی شده و ضریب هوشی او شش درصد است. پزشکان بیماستان همانجا تشخیص دادند که  آزار جنسی  اتفاقی افتاده. من تعجب می‌کنم از این خانم که می‌گفت چنین چیزی نبوده است. از کلانتری خودشان آمدند و همه تایید کردند.

پدر اهورا در ادامه گفت: قبل از تماس بیمارستان، رئیس مجتمع  محل زندگی همسر سابقم به من زنگ زد. چون خیلی با همسایه‌ها ‌در ارتباط ‌خوبی بودیم. من خیلی نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم ولی کارهایی در آن ساختمان می‌کردند که در شان و شخصیت ساکنان محترم آنجا نبود. ساکنین مجتمع هنوز با من در ارتباط هستند و حاضرند شهادت دهند که چه اتفاقاتی افتاده است. رئیس مجتمع یک هفته قبل به محل کار من آمد و به من گفت ما صدای زوزه اهورا را شنیدیم. این مسائل قبلا اتفاق افتاده است و قابل توجیه کردن نیست. این خانم دو ماه بچه را به من نشان نمی‌داده به این بهانه که من نفقه نمی‌دهم.

او ادامه داد: رئیس ساختمان یک هفته قبل حادثه به من گفت آدم‌های زیادی به مجتمع می‌آیند و بوی مواد مخدر و تریاک و شیشه در ساختمان می‌پیچد. من این مسائل را به پدرو  مادر این خانم گفتم و از آنها خواستم جلوی این کار را بگیرند. ولی آنها می‌گفتند به ما مربوط نیست و ما نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم.

او افزود: من شکایتنامه خودم را برای عدم صلاحیت مادر در اختیار قاضی قرار داده بودم. چون طبق قانون بچه تا هفت سالگی باید در کنار مادرش باشد و سیر اداری این شکایت هم در حال انجام بود.

پدر اهورا در ادامه گفت: وقتی همسایه‌ها وارد اتاق شدند دیدند که اهوارا روی زمین افتاده و خونریزی شدید دارد و یکی از همسایه‌ها که اطلاعات پزشکی داشت دید بچه نفس نمی‌کشد. همسایه‌ها گفتند کل اندام بچه ادرار بوده. او را شستند و به بیمارستان رازی رساندند. ولی بیمارستان رازی قبول نکرد و به بیمارستان پورسینا فرستادند. جالب است که شوهر این خانم در بیمارستان خودش را جای من معرفی کرده و گفته من پدر بچه هستم و آن طوری که من شنیدم گفته  این بچه داخل دستشویی یا حمام  افتاده است. من که از بیمارستان پرسیدم آنها نیز این را تایید کردند و خود ماموران بیمارستان هم این مساله را متوجه شدند که چگونه می‌شود بچه کبود باشد.

پدر اهورا در ادامه با مقصر دانستن مادر کودک قربانی گفت: من این را فردا اعلام می‌کنم که چرا این خانم پای خودش را از این ماجرا کنار کشیده چون نمی‌خواهد خودش را شریک جرم معرفی کند. من از ایشان شکایت کردم چون خودشان مقصر هستند که این اتفاق افتاده است.

او ادامه داد: این آقا طبق شنیده‌ها به خاطر سرد‌مزاجی از همسرش جدا شده بود‌، هرچند خودش به قاضی گفته که همسر سابقش به او محبت نمی‌کرده است. خلاصه ایشان به گردن نمی‌گرفت. این آقا در دادگاه گفت که من خودم دختر دو ساله دارم و هرگز چنین کاری را نمی‌کنم .جالب است تا وقتی که پزشکی قانونی اصرار بر آزار جنسی داشت این خانم اصرار می‌کرد که کار این فرد نیست.  به هر صورت بعد از چند ساعت این آقا را بردند آگاهی و آن جا اعلام کرد که شیطان گولش زده است. داشتند توضیح می‌‌دادند که خواستم دیگر بیشتر از این توضیح ندهند.