رشت رویایی- مامور ایستگاه قطار در نیوجرسی آمریکا با اقدامی شجاعانه مردی را که قصد خودکشی داشت، نجات داد.