رشت رویایی- فالکائو ستاره بی‌نظیر فوتسال دنیا پس از شکست برزیل از ایران در جام جهانی فوتسال بر روی دستان ایرانی‌ها از فوتسال خداحافظی کرد.