رشت رویایی- تصادف مرگبار روز گذشته در جاده رشت به انزلی باعث اندوه عمومی در بین شهروندان رشت شد.

در این تصادف، فرزند دکتر پوربهادر، از پزشکان حاذق و بنام رشت جان خود را از دست. یکی دیگر از سرنشینان خودروی فوردی که در این سانحه له شد، ساعاتی پس از تصادف جان سپرد.

رشت رویایی در حالی ویدیویی اختصاصی از این حادثه را پخش می‌کند که دیدن آن را برای افرادی که ناراحتی روحی و یا قلبی دارند، توصیه نمی‌کند.