[su_frame align=”left”]هواپیما[/su_frame]

رشت رویایی- پرواز شماره ۸۴۴ هواپیمایی آسمان که ساعت ۴/۳۰ دقیقه مهرآباد را به مقصد فرودگاه میرزا کوچک خان رشت ترک کرد در نیمه راه دچار نقص فنی شد.

به گزارش گیل خبر این هواپیمای فوکر ۱۰۰ به دلیل نقص فنی درب هواپیما از ادامه مسیر بازماند و خلبان هواپیما را به فرودگاه مهرآباد بازگرداند.

گفتنی است در حال حاضر مسافرین این پرواز در داخل هواپیما در فرودگاه مهرآباد به سر می‌برند و تعدادی از مسافرین که وحشت‌زده بودند حاضر به پرواز مجدد نشده و هواپیما را ترک کردند.