[su_frame align=”center”]سیدمحمدعلی ثابت قدم[/su_frame]
رشت رویایی- در پی انتشار زمزمه هایی درباره عدم حضور دکتر سیدمحمدعلی ثابت قدم، شهردار رشت در محل کار خود، او با انتشار نامه ای خطاب به مردم رشت به این شایعات پایان داد.
متن نامه شهردار رشت به این شرح است:
به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان
همشهریان عزیز
خستگی در مسیر عقلانیت و توسعه مبنای عمل نبوده و نخواهد بود. مگر می شود این مردم را ببینیم و حمایت های همیشگی شان را از مسیر توسعه در رشت بشنویم و ببینیم و لمس کنیم و کنار بکشیم؟ از همان روز اولی که افتخار خدمتگزاری در مدیریت شهری نصیب بنده شد عرض کردم که با توجه به عقب ماندگی های انباشته شده برنامه ۵ ساله پرفشار و جهادی برای اجرای حداقلی از آنچه شایسته مردم رشت می دانیم برنامه پنج ساله داریم و از این عهدی که با مردم بستیم کوتاه نمی آییم. اگر کوتاه بیایم و بندهای دیگر این برنامه ها که بخش هایی از آن اجرا شده و آثارش را مردم عزیز در سطح شهر می بینند و به خاطر این تحولات ما را مورد لطف قرار می دهند، به طور ناقص اجرا شود، فردا روزی مسوول خواهم بود در مقابل نقص هایی که خدای نکرده دیگران مرتکب شوند و به نام ما نوشته شود.
بالغ بر دو ماه پیش بار دیگر عرض کردم که مردم به زودی پاسخ برخی بی مهری ها و عنادها را با به کارگیری عقلانیت در روند توسعه خواهند داد. و اینطور شد و بخشی از معاندین و مخالفان توسعه با رای قاطع مردم حذف شدند. این مردم بودند که با تصمیم خود حجم مخالفت ها را امروز به حداقل رساندند. اگرچه متاسفیم از اینکه بعضی از همراهان مسیر توسعه و عقلانیت رشت نتوانستند با ما همراه بمانند یا اصلاً وارد عرصه نشدند، اما در شورای پنجمی که شکل گرفته، میانگین عمومی مخالفت ها به حداقل رسیده و به نظر می رسد به زودی پایه های اولیه این تاثیرگذاری را در ماه های آینده از سوی شورای محترم پنجم ببینیم.
در طول ۲۶ ماه گذشته مرارت های زیادی کشیده ایم و مخالفت ها و تهمت های زیادی را تحمل کرده ایم اما این همه، در مقابل لطف بیکران مردم عزیز که کاستی ها را تحمل کرده اند و با هر گامی که برای توسعه رشت برداشته ایم قدرشناس چیزی بوده اند که لیاقت و شایستگی حداکثرش را داشته اند، هیچ است و خللی در اراده بنده برای خدمتگزاری به مردم ایجاد نمی کند. با مشارکت شما مردم عزیز نمی گذاریم شهرمان احساس خستگی کند. اگر حداقلی از تعصب و عشق شهدا جانبازان قطع نخاع، اعصاب روان، شیمیایی و… و خانواده های معظم آنها را داشته باشیم که سال ها با آنها زندگی کرده و توفیق خدمت رسانی با آنها را داشته ام باید بدانم و به خود بگویم چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش.
سیدمحمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت