رشت رویایی- بازیگر کشومان به انتشار مصاحبه جعلی از او در یک هفته‌نامه به شدت واکنش نشان داد. سلطانی با انتشار تصویر این مصاحبه جعلی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: این مطالب زشت با این عناوین زشت‌تر، مصاحبه‌ای جعلی است و من هرگز با خبرنگار این رسانه بعد از هزار بار تماس، مصاحبه نکردم.

واکنش شدید فقیهه سلطانی به انتشار مصاحبه جعلی