رشت رویایی- محسن چاوشی در پی انتشار خبری مبنی بر همکاری‌اش با یک سریال تلویزیونی، تکذیبیه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش خبر آنلاین، اجازه دهید این سالی دوسالی یک آلبوم ما بدون عقده خودکارهای قرمز منتشر شود و برسد به دست اهلش، از شما سپاسگزارم و گرنه من را چه به سریال و تلویزیون و… آن هم وسط این بلبشوها و سواستفاده های اسمی و رسمی… نگذارید کارد به استخوان برسد و کار به جان.

ساده و صادقانه گمان بردم در این ماه عزیر رفتارها و زبان‌ها کمی ملاحظه کنند و اهل حرمت شوند که متاسفانه اشتباه می‌کردم. بگذریم کوتاه سخن اینکه تا اخلاق و منش اهالی تلویزیون تغییر نکند که بعید است تغییر هیچ همکاری با این رسانه و رسانه‌های مشابه نخواهم داشت.

شما هم تا چیزی از زبان خودم نشنیده‌اید باور نکنید.