رشت رویایی- واژگونی کامل کامیون حاوی سنگ در حوالی میدان جانبازان رشت سبب بسته شدن کامل راه شد.

به گزارش دیارمیرزا،  صبح امروز یک دستگاه کامیون در میدان جانبازان رشت و درست زیر پل هوایی واژگون شد. هم اکنون پلیس راهنمایی و رانندگی در صحنه حضور دارند و نیروهای امدادی به کمک بیل مکانیکی و جرثقیل در تلاش هستند که مسیر را بازگشایی نمایند.

واژگونی کامیون حاوی سنگ در حوالی میدان جانبازان رشت

واژگونی کامیون حاوی سنگ در حوالی میدان جانبازان رشت واژگونی کامیون حاوی سنگ در حوالی میدان جانبازان رشت واژگونی کامیون حاوی سنگ در حوالی میدان جانبازان رشت