رشت رویایی- عکس از یک نوزاد چندروزه را می‌بینید که در بیابانی نزدیک شهر میمه اصفهان رها شده بود. یک راننده که برای تعمیر کامیون خود در این محل توقف کرده بود، پس از شنیدن صدای گریه نوزاد به دنبال آن می‌گردد و این طفل شیرخوار را در میان بوته‌ها پیدا می‌کند.

نوزادی که در بیابان رها شده بود