رشت رویایی-جان سه بیمار با اهدای عضو نوجوان ۱۹ ساله دچار مرگ مغزی درآستارا نجات پیدا کرد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا حسین زاده گفت: اهدای عضو شهریار حق بین ۱۹ ساله ساکن یکی از روستاهای شهرستان آستارا که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده این مرحوم، جان سه بیمار را نجات داد.
او گفت: ۲ کلیه و کبد این فرد دچار مرگ مغزی در واحد فراهم آوری مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشته و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.