[su_frame align=”center”]گزارش شفاف عملکرد ۸ ماهه شهرداری رشت[/su_frame]

رشت رویایی- در پی انتشار خبر مذاکره جمعی از منتخبین شورای پنجم با مسعود نصرتی، شهردار قزوین و مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان برای تصدی شهردای رشت، جمعی از متخصصین، نهادهای مردم نهاد، اساتید دانشگاه و فرهنگیان نامه سرگشاده ای به این دو تن نوشتند.
در این نامه می خوانیم:
آقای مسعود نصرتی، شهردار محترم شهر قزوین
این روزها بعضی از منتخبان شورای پنجم رشت با شما دیدار کرده اند و گویا چند نفرشان ابراز تمایل کردند تا از شما که منتخب شورای پنجم قزوین نخواهید بود، در پست شهرداری رشت استفاده شود. جدا از اینکه مردم رشت علاقه ای به حضور شهرداری غیربومی در شهر خود ندارند، نکاتی وجود دارد که نشان می دهد شما نمی توانید شهردار خوبی برای رشت باشید.
شما شهردار منتخب شورایی بودید که تنها یک عضوش چهار دوره متوالی عضو شورا و دو دوره رییس شورا بود. هشت سال و نیم شهردار قزوین بودید و عادت کردید به ثبات مدیریتی. اما رشت، شهری است که در طول فعالیت شوراهای اول تا چهارم رشت قریب به ۳۰ شهردار و سرپرست عوض کرده است. شورای چهارم هم ۴ سرپرست را در طول ۱۵ ماه تجربه کرد. دو شهردار هم در همین دوره فعالیت کردند که عمر مدیریتی شهردار اول ۹ ماه ما بود و شهردار دوم هم با تجربه ۴ استیضاح، ۲۶ ماه توانست کار کند.
شما هشت سال شهردار شهری بودید که نصف رشت جمعیت دارد. قزوین، کلانشهر نیست، رشت کلانشهر است. قزوین هیچکدام از مشکلات ناشی از تراکم جمعیت بالا و بافت تاریخی در مرکز شهر را ندارد. قزوین، شهری صنعتی است، در حالی که رشت شهری فرهنگی محسوب می شود. ضمن اینکه با احترام به قزوینی ها، سابقه فرهنگی آن شهر قابل مقایسه با سابقه فرهنگی رشت نیست. با توجه به اینکه محور توسعه رشت در برنامه بلندمدت توسعه، فرهنگ غنی این شهر است، چطور فکر می کنید یک فرد قزوینی می تواند سکاندار توسعه این شهر باشد؟
همچنین شما آقای مهدی جمالی نژاد
شما دو سال شهردار اصفهان بوده اید. شهری که در دوره پایتخت ایران بود و حاکمان در دوره های سلجوقی و صفوی، چنان به این شهر رسیدند که مردم اصفهان وارث ثروتی عظیم در شهر خود شدند. اصفهان پس از انقلاب نیز استانداری موفق چون غلامحسین کرباسچی را تجربه کرده و در آن سال ها شهرداری بزرگ به نام ملک مدنی مدیریت شهری این شهر را برعهده داشت. پیش از شما نیز آقای سقاییان نژاد ۱۳ سال شهردار اصفهان بود و روند اخیر توسعه را رقم زد تا شما دو سال پیش با سابقه مدیریت ستادی، وارث این توسعه باشید. در واقع تمام مباحث زیرساختی در اصفهان پیش از شما حل شده بود. پس آنگونه که برخی از همشهریان ما در شورای پنجم که خصلت غریبه پرستی ما بار دیگر در آنها زنده شده، شما کار خاصی در اصفهان نکرده اید و بر سر سفره زحمت دیگران نشسته اید و عن قریب صندلی شهرداری اصفهان را نیز به اجبار ترک می کنید.
آقایان عزیز
مذاکرات تان با شوراهای شهر شهرهای دیگر نشان می دهد برای تعلق هویتی نسبت به یک شهر ارزشی قائل نیستید بنابراین قطعاً چنین تعلقی به رشت و فرهنگ رشت ندارید. در حوزه مدنی و شهری، نمی توان با شعار همه جای ایران سرای من است پیش رفت، چرا که برای توسعه شهری، تعلق فرهنگی نقش پررنگی دارد. رشت مشکلات توامان استراتژیک، مهندسی و روزمره کف خیابانی دارد که نیازمند نقطه مشترک فرهنگ بومی بین مدیریت شهری و جامعه است. شما از این نقطه مشترک برخوردار نیستید. تا بیایید و مطالعه کنید و سر سوزنی از فرهنگ مردم رشت را درک کنید، عمری گذشته است. رشت فرصت چنین چیزی را ندارد. شما گویش و لهجه مشترک با مردم رشت ندارید.
در شهری که تعلق فرهنگی، یک اصل انکارناپذیر است، تا اندازه ای که برای اعضای غیررشتی شورای چهارم به غیر از آقایان حاجی پور، رسولی، کارگرنیا، جذب و خانم شیرزاد، هیچ تعلق فرهنگی را نسبت به شهرمان قائل نبودیم. رشت به شهرداری بومی نیاز دارند که زمان برای تدوین برنامه نخواهد و برنامه اش روی میز باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد، یکشهرداری با سابقه مشابه همین آقایان به اصطلاح ملی و در عمل محلی (اما در محل خودشان)! امیدوارم در ادامه زندگی تان موفق شوید اما مردم رشت در شورای پنجم اعضایی رشتی انتخاب کرده اند تا یک شهردار رشتی توانمند با برنامه عملیاتی و قابل اجرا بدون فوت وقت، برای رشت انتخاب کنند. مردم رشت شما را نمی خواهند.