رشت رویایی- محمد بنا به حمایت از رسول خادم پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از حواشی به وجود آمده پیرامون فدراسیون کشتی ایران، رسول خادم از سمت خود استعفا کرد و این اتفاق با واکنش اهالی ورزش روبرو شده است. یکی از کسانی که بعد از این استعفا به حمایت از رسول خادم پرداخته، محمد بنا است. او با پست اینستاگرامی اینطور از خادم حمایت کرده است.