نشست مدیران بافت فرسوده کلانشهرهای کشور در اصفهان

رشت رویایی- نشست تخصصی مدیران بافت‌های فرسوده کلانشهرهای کشور هفته گذشته با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی در شهر تاریخی اصفهان برگزار شد.

در این نشست تخصصی که حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، محمد سعید ایزدی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و مدیران بافت‌های فرسوده کلانشهرهای کشور حضور داشتند، راه‌های تعامل بیشتر میان دولت و شهرداری‌ها در راستای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و خلاءهای قانونی در این زمینه بررسی شد.‌

مهندس عاطفه چیرانی، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت و مهندس رساطلب، معاون بازآفرینی این سازمان نمایندگان شهرداری رشت در این نشست بودند.

همچنین، ارزیابی و بازبینی اقدام‌های شهرداری‌های کلانشهرها در خصوص اجرایی شدن مفاد ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از جمله محورهای این نشست بود.

بررسی پیشنهادهای مسئولان کلانشهرها در خصوص ظرفیت‌های قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و تدوین احکام برنامه ششم توسعه کشور در مورد حمایت از این قانون از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بررسی شد.‌

در این نشست تخصصی مدیران بافت‌های فرسوده کلانشهری اصفهان، مشهد، تبریز، تهران، کرج، شیراز، اهواز، قم، همدان، رشت، ارومیه و زاهدان حضور داشتند.

[su_frame align=”center”]نشست مدیران بافت فرسوده کلانشهرهای کشور در اصفهان[/su_frame]

[su_frame align=”center”]نشست مدیران بافت فرسوده کلانشهرهای کشور در اصفهان[/su_frame]