رشت رویایی- در خیابان پیامبر مرکزی تهران نزدیک مجتمع تجاری کوروش به علت نشست زمین، گودالی به عمق حدود ۳متر ایجاد شده و یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در گودال سقوط کرده است و یک دستگاه پراید هم در آستانه سقوط، مهار شد.

به گزارش عصر ایران، نشست زمین خیابان پیامبر (نزدیکی مجتمع تجاری کوروش) ارتباطی با مترو ندارد.

شستشوی خاک ریزدانه توسط آب باعث ایجاد حفره در خیابان پیامبر شده است که خوشبختانه صدمات جانی به کسی وارد نشد.

در نزدیکی آن محدوده هیچ مترو و تونلی وجود ندارد.

باید یک بار برای همیشه بروزرسانی شبکه آب تهران را به عنوان یک پروژه ملی و اولویت‌دار در دستور کار قرار دهیم تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

فرونشست زمین اتوبان ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی سبب شد دو خط لوله تغذیه گاز این منطقه برای احتیاط مسدود شود تا پس از اعلان وضع سفید، گازرسانی به مشترکان این منطقه از سرگرفته شود.

گاز هزار و ۲۰۰ مشترک در این منطقه قطع شده است.

[su_frame align=”center”]سقوط خودرو داخل گودال تیجاد شده درنشست زمین در تهران [/su_frame]