[su_frame align=”left”]هواپیما[/su_frame]

رشت رویایی- نخستین هواپیمای فلایت‌چک ایران قرار است تا ساعتی دیگر در باند فرودگاه سردار جنگل رشت بر زمین بنشیند.

هواپیمای فلایت‌چک توسط شرکت فرودگاه‌های کشور خریداری شده و وظیفه آن بازرسی و کنترل عملکرد دستگاه‌های کمک‌ناوبری مستقر در فرودگاه‌های مختلف است.

افزایش اطمینان از ایمن بودن دستگاه‌های کمک‌ناوبری و ارتقای جایگاه صنعت هوانوردی کشور از جمله بخشی از فعالیت هواپیمای فلایت‌چک ایران است.