رشت رویایی- اورژانس گیلان طی ۲۴ ساعت گذشته چهار مادر باردار پرخطر را از خطر سقط جنین نجات داد، این مادران توسط اورژانس ۱۱۵ به مراکز بهداشتی درمانی منتقل شدند.

آمنه اخلاقی، مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز فوریت‌های پزشکی گیلان به ایسنا گفت: اورژانس گیلان طی ۲۴ ساعت گذشته چهار مادر باردار پرخطر را از خطر سقط جنین نجات داد، این مادران توسط اورژانس ۱۱۵ به مراکز بهداشتی درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه یک مورد سقوط از پشت بام و سه مورد سرخوردگی نیز به بیمارستان‌های استان منتقل شدند، افزود: هنگام پارو کردن برف بام‌‌ها، به دور کمر خود طناب محکمی بسته و طناب را به محل محکمی اتصال دهید همچنین هنگام پارو کردن از پرتاب برف بر سطح کوچه و خیابان خودداری شود و در صورت ضرورت یک نفر به عنوان کنترل کننده و راهنما در محل ریختن برف در نظر گرفته شود. هنگام پارو کردن برف بام از پرتاب آن برروی سیم‌های انتقال برق جدا خودداری شود.