رشت رویایی- پزشکان با انجام چند عمل جراحی سخت و پیچیده توانستند جان نوزادی که قلبش بیرون بدنش می‌تپید را نجات دهند.

انتظار می‌رفت این نوزاد که وانلوپه هوپ ویلکینز نام گرفته، شب پیش از کریسمس امسال به دنیا بیاید، اما پزشکان مجبور شدند او را طی عمل سزارین و زودتر از موقع، در ۲۲ نوامبر به دنیا آوردند. آنچه تعجب پزشکان را برانگیخت بیرون‌زدگی قلب او بود که خارج از سینه اش می تپید.

وجود این ناهنجاری که اکتوپیا کوردیس (بیرون زدگی یا قرارگیری غیر طبیعی برخی اندامها به هنگام جنینی) نامیده می شود، طی اسکن و سونوگرافی های انجام شده در هفته نهم بارداری مشخص شده بود.

اسکنها نشان داده بودند که قلب و نیز بخشی از معده نوزاد بیرون از بدن او رشد کرده اند. پزشکان پس از تشخیص این ناهنجاری احتمال زنده ماندن نوزاد را نزدیک به صفر می دانستند اما این کودک با وجود چنین شرایط بسیار نادری که احتمال آن ۸ مورد در یک میلیون زایمان است، به دنیا آمد، زنده ماند و اکنون سه هفته از عمرش می‌گذرد.

یک گروه پزشکی شامل ۵۰ متخصص، ماما و پرستار در جریان تولد این کودک طی عمل سزارین نقش داشتند و اکنون نوزاد در ریکاوری به سر می برد تا با تقویت توانایی بدنی و بهبود عملکرد قلب، برای سه عمل جراحی غیر معمول به منظور انتقال قلب به درون ققسه سینه آماده شود.