[su_frame align=”center”]اصغر فرهادی - شهاب حسینی[/su_frame]

رشت رویایی- اصغر فرهادی می‌گوید داستان فیلم فروشنده یک قصه ایرانی و مضمون آن نقض حریم خصوصی و پیامدهای آن است.

به گزارش ایلنا، اصغر فرهادی با اشاره به علاقه شخصی خود به تئاتر و استفاده از نمایش مرگ فروشنده آرتو میلر در آخرین فیلمش گفت: نمایشنامه‌های زیادی از «سارتر»، «پین‌تر» و «یونسکو» خواندم اما زمانی که به «مرگ فروشنده» اثر «آرتور میلر» رسیدیم فکر کردم این نمایشنامه بهترین انتخاب است، چراکه احساس کردم ارتباطات زیادی بین داستان و فیلم من وجود دارد.

فرهادی که در استودیوی ورایتی با خبرنگار این نشریه گفتگو می‌کرد؛ افزود: البته ابتدا نقش اصلی دو بازیگر فیلم را انتخاب کردم که بازیگر تئاتر بودند و بعد اینکه برای من قبل از آنکه وارد سینما شوم؛ تئاتر می‌خواندم و در آن فعال بودم به همین دلیل تئاتر جایگاه بسیار بزرگی در دنیای من داشت. همیشه به این فکر می‌کردم که فیلمی بسازم که در آن تئاتر نقش مهمی داشته باشد

او ادامه داد: به این نتیجه رسیدم که مهم‌ترین مضمون داستان حریم خصوصی افراد است و اگر این حریم نقض شود چه چیزهایی می‌تواند از هم بپاشد و چگونه محیط پیرامون، شخصیت داستان را وادار به بروز خشنونت می‌کند، درحالیکه خودش مایل به آن خشونت نیست.