رشت رویایی- بازیکنان و اعضای کادر فنی ملوان بر سر مزار اولادی حاضر شدند.

به گزارش ورزش سه، بازیکنان ملوان پس از اینکه توانستند برابر سایپا پیروز شوند و بردشان را به مهرداد اولادی تقدیم کردند، امروز بر سر مزار اولادی حاضر شدند.

[su_frame align=”center”]ملوانی‌ها بر سر مزار اولادی[/su_frame] [su_frame align=”center”]ملوانی‌ها بر سر مزار اولادی[/su_frame] [su_frame align=”center”]ملوانی‌ها بر سر مزار اولادی[/su_frame] [su_frame align=”center”]ملوانی‌ها بر سر مزار اولادی[/su_frame] [su_frame align=”center”]ملوانی‌ها بر سر مزار اولادی[/su_frame] [su_frame align=”center”]ملوانی‌ها بر سر مزار اولادی[/su_frame]