رشت رویایی – دادگاه ترکیه دو تبعه سوری را به جرم دست داشتن در اقداماتی که به مرگ «آیلان کُردی» پناه‌جوی چهار ساله سوری در سواحل ترکیه منجر شد، به ۴ سال زندان محکوم کرد.

دادگاه ترکیه دو تبعه سوری را به جرم دست داشتن در اقداماتی که به مرگ «آیلان کُردی» پناه‌جوی چهار ساله سوری در سواحل ترکیه منجر شد، به ۴ سال زندان محکوم کرد.

چندین ماه پس از انتشار تصاویر آرمیدن جسد «آیلان کُردی» پناهجوی ۴ ساله سوری در ساحل ترکیه، ۲ قاچاقچی انسان سوری از سوی دادگاه ترکیه به ۴ سال زندان محکوم شدند.

بر اساس گزارش آناتولی، این دو قاچاقچی انسان به جرم دست داشتن در یک روند غیرقانونی که به مرگ این کودک سوری منجر شد، هر کدام به چهار سال و ۲ ماه زندان محکوم شدند.

دو قاچاقچی مزبور البته از جرم دست داشتن مستقیم در مرگ آیلان تبرئه شدند.

پدر آیلان گفته بود که پیش از زدن به آب‌های مواج مدیترانه که به مرگ پسر خردسالش منجر شد، از کانادا درخواست پناهندگی کرده و کانادایی‌ها هم تقاضای وی را رد کرده‌اند.

کانادا در بحبوحه انتشار تصاویر دل‌خراش آیلان، این گفته‌های پدر آیلان را تکذیب کرد.