[su_frame align=”center”]شورای پنجم[/su_frame]
رشت رویایی- هفتمین نشست منتخبان شورای پنجم عصر امروز با حضور منتخبان شورا به میزبانی سید امیر حسین علوی برگزار شد.

فاطمه شیرزاد گفت: با اشاره به اینکه نامزدهای شهرداری رشت از فردا جهت ارائه برنامه های خود دعوت می شوند گفت: حدود۳۰ نفر برای کرسی شهرداری رشت اعلام آمادگی کردند و از آنها جهت مصاحبه دعوت خواهیم کرد.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم گفت: مصاحبه نامزدهای شهرداری رشت از فردا پنجشنبه آغاز می شود و منتخبان شورا شاخص های شهردار آینده رشت را در مصاحبه از نامزدها مورد بررسی قرار می دهند.

شیرزاد قانون مداری،تخصص و تجربه کافی در اداره مدیریت شهری،انگیزه خدمت به مردم،تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری و پاک دستی را از جمله شاحص های انتخاب شهردار آینده رشت عنوان کرد.

او ادامه داد: از فردا پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه فرآیند انتخاب شهردار آینده رشت در دستور کار منتخبان شورای پنجم قرار می گیرد و نامزدهای شهرداری جهت ارائه برنامه های خود دعوت خواهند شد.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم شهر رشت گفت: رزومه ها و برنامه های کاندیداهای شهرداری رشت بعد از مصاحبه بررسی خواهد شد.

شیرزاد کاندیداهای شهرداری رشت را متشکل از افراد بومی و غیر بومی اعلام کرد و گفت: نامزدهای پست شهرداری رشت در یک زمان بندی مشخص و معین به ارائه برنامه های خود می پردازند.

او گفت: جلسه آینده منتخبان شورای شهر رشت پس از پایان مصاحبه نامزدهای شهرداری رشت اطلاع رسانی خواهد شد.