[su_frame align=”left”]قتل - چاقوکشی[/su_frame]

رشت رویایی- قضات دادگاه کیفری، پدری که پسر معتادش را به قتل رسانده بود آزاد کردند.

این مرد ۷۴ ساله نهم مردادماه سال گذشته درحالی که پسرش به سوی او حمله‌ور شده بود برای دفاع از خود او را به قتل رساند. وی پس از دستگیری به کارآگاهان گفت: نزدیک ۲۰ سال پسرم بهنام به شیشه اعتیاد داشت. بارها برای رهایی از دام اعتیاد وی را نزد بهترین متخصصان بردم اما بی‌فایده بود او روز به روز اعتیادش شدیدتر می‌شد. روز حادثه سرگرم نظافت خانه بودم که ناگهان با اره آهنی به سمتم حمله‌ور شد. من هم در دفاع از خودم چاقویی را برداشتم و دو ضربه به وی زدم. هرگز تصور نمی‌کردم ضربه‌های چاقو مرگبار باشد حالا نیز بشدت از قتل جگرگوشه‌ام پشیمانم و ناخواسته دستم به خون وی آلوده شد. این پدر فرزندکش در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران تحت محاکمه قرار گرفت. قضات عالی‌رتبه پس از شور رأی به آزادی پدر ۷۴ ساله دادند.