[su_frame align=”center”]قتل [/su_frame]

رشت رویایی- مرد جوان ثروتمند که در جریان دسیسه‌ای شوم، از مقابل خانه‌اش در تهران ربوده شده و به یکی از استان‌های مرکز کشور انتقال یافته بود پس از آنکه هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفته و گلویش بریده شده و در بیابان‌های مرکز کشور رها شده بود به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
چندی قبل راننده یک کامیون هنگام عبوراز جاده‌ای در مرکز کشور، ناگهان با پیکر خونین و نیمه جان مرد جوانی روبه‌رو شد واو را با عجله به بیمارستان رساند. با توجه به وضعیت بیمار، مسئولان بیمارستان بلافاصله پلیس را خبر کردند و راننده میانسال کامیون تحت بازجویی قرار گرفت. او به کارآگاهان گفت: «در حال عبور از جاده‌ای در خارج از شهر بودم که چشمم به این جوان مجروح افتاد به خاطررضای خدا او را به بیمارستان آوردم. وقتی من رسیدم او تنها بود و به دلیل خونریزی زیاد نیمه بیهوش بود.»
پس ازنخستین معاینات وبررسی‌ها مشخص شد عامل یا عاملان این حمله وحشیانه با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به بدن وبریدن گلوی مرد جوان، قصد کشتن او را داشتند که با رسیدن بموقع راننده کامیون، او از مرگ حتمی نجات یافت. پس از بهبودی نسبی مرد جوان وتحقیق از او، پرونده این ماجرای هولناک برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای جنایی تهران منتقل شد.

«پژمان»وقتی در برابر بازپرس سهرابی ایستاد گفت: «روز حادثه چند مرد ناشناس زنگ خانه‌ام را زدند و به بهانه اینکه خودروی مدل بالایم را جای بدی پارک کرده‌ام مرا از خانه بیرون کشیدند. وقتی پایین رفتم و خواستم سوار خودرویم شوم ناگهان آنها با چاقو و قمه به من حمله کردند و با تهدید مرا داخل خودرو انداخته و بسرعت حرکت کردند. در راه دست و پایم را بستند و با اینکه یک چک ۲۰۰ میلیونی به آنها دادم اما بی‌توجه به حرف‌های من و بدون هیچ توضیحی به نقطه‌ای نامعلوم می‌رفتند. در راه تلفن یکی از آنها زنگ خورد و وقتی شنیدم که می‌گفت: «قبر را آماده کردی؟» تازه فهمیدم قصد کشتنم را دارند.در میانه‌های راه، راننده‌ای که پشت فرمان نشسته بود پیاده شد و یکی دیگر از مردان خشن جای او نشست. وقتی به بیابان رسیدیم آنها پیاده‌ام کردند و با چاقو چند ضربه به بدن و یک ضربه به گلویم زدند و سواربر خودروی گران قیمتم شدند و به تصور اینکه جان سپرده‌ام دور شدند. در حالی که خون زیادی از من می‌رفت و نیمه جان شده بودم یک بار از هوش رفتم اما بار دوم که به هوش آمدم سعی کردم خودم را به جاده برسانم.
وقتی به نزدیک جاده رسیدم با دیدن کامیون ودراوج ناامیدی برایش دست بالا بردم اما همان موقع از هوش رفتم. وقتی هم چشم باز کردم خودم را در بیمارستان دیدم.»پس از این اظهارات، بازپرس جنایی دستور تحقیق برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان فراری را صادر کرد.این درحالی بود که خودروی شاسی بلند سرقتی نیز درغرب کشور پیدا شد.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت مردان ناشناس را شناسایی و یکی از آنها را در عملیاتی ویژه دستگیر کردند. متهم در جریان بازجویی‌ها به آدم ربایی اعتراف کرد اما مدعی شد تنها در آدم ربایی شرکت داشته و در بین راه از همدستانش جدا شده است؛ ادعایی که از سوی شاکی پرونده نیز تأیید شد.درحال حاضر ردیابی‌ها برای دستگیری سایر آدم ربایان ادامه دارد.