رشت رویایی- پیرمرد ۱۳۷ ساله آمریکایی شاید تنها کسی باشد که در سه قرن ۱۸، ۱۹ و ۲۰ زندگی کرده است.

کا-نه-به-اوی ونس یا با نام اختصاری جان اسمیت نام این پیرمرد ۱۳۷ ساله آمریکایی سرخ‌پوست است. شاید او تنها کسی باشد که در سه قرن ۱۸، ۱۹ و ۲۰ زندگی کرده است.

هیچ کس دقیقاً تاریخ تولد وی را نمی‌داند. او تا به حال چندین بار ازدواج کرده و آخرین عروسش ۱۰۰ سال از خودش جوان‌تر بوده است. او ۱۰۰ ها نوه و نتیجه دارد.

او راه اندازی اولین لوکوموتیو بخاری را به چشم خود دیده است و برای سوار شدن به آن بلیط رایگان تهیه کرده بود. با توجه به دشواری‌های زندگی در سال‌های پایانی عمرش پوست صورتش به شدت خشک و ترک خورده بود. او نهایتاً در سال ۱۹۲۲ فوت کرده و کارشناسان معتقدند او در زمان مرگ ۱۳۷ سال داشته است.

[su_frame align=”center”]مردی که در سه قرن زندگی کرد - Ка-Nah-Be-Owey Wence[/su_frame] [su_frame align=”center”]مردی که در سه قرن زندگی کرد - Ка-Nah-Be-Owey Wence[/su_frame]