[su_frame align=”left”]گزارش تصویری جشنواره جوکول در پیاده‌راه فرهنگی شهرداری رشت - مرداد ۹۵[/su_frame]

رضا صادق: نمی‌توانم انکار کنم که هویت و اصالت را به بهانه جهانی شدن نباید از دست داد. در حقیقت در جامعه‌شناسی شهری مردم اصیل هر منطقه هستند و حضور دارند و بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و… درونی و بیرونی از هر محدوده جغرافیایی افراد به صورت موقت و دائم به آن محدوده اضافه و کم می‌شوند که البته آنها هم شهروند هستند و مشمول دریافت خدمات و در عین حال حقوق شهروندی به صورت متقابل. حقوق شهروندی نیز معنایش و اولین گام عملی و اجرایی اش احترام به شهروند اصیل است و پذیرفتن اصالت آن و نه توهین و نادیده انگاشتن و… همانند این جمله که اگر مردم رشت متحد بودند من از فلان جا به شورای شهر رشت نمی‌آمدم و یا رای نمی‌آوردم، که البته می‌توان جملات دیگری را نیز به آن اضافه نمود؛ همانند اینکه پولدارنمی‌شدم‌، خلاف ساختمانی نمی‌کردم فرق میراث را با اموات و مردگان می‌فهمیدم‌، به دنبال گرفتن امتیازات مازاد بعد از خلاف ساختمانی نمی‌چرخیدم و وقت شهرداری را نمی‌گرفتم، به دنبال بزرگ کردن پیمانکاران کوچک آن هم با پول مردم رشت نمی‌رفتم و بر آن مبنا به معاون حمل و نقل شهرداری اتهام نمی زدم که اختیار ندارد و شورای شهر را با قهوه خانه اشتباه نمی‌گرفتم و…

آقای عزیز‌، مردم رشت شعور دارند و می‌بینند، اما به واسطه مهربانی و حجبی که دارند نمی‌خواهند مهمان‌خوانده‌های مثل شما با خصلت‌های فوق را طرد کنند که نکند متهم به نامهربانی شوند تا فردی که ساکن شهر رشت است را نادیده انگاشته باشند چرا که به همزیستی مسالمت آمیز اعتقاد دارند.

شما بهتر است بیاید خود را تنظیم کنید، به جای اینکه اظهار نظر بی‌دلیل انجام دهید و خود را بزرگ نمایید، اگر هم پولدار باشید، پولدار بودن دلالت بر عقلانیت نمی‌کند پس بهتر است شانیت و حقوق شهروندی خویش و شورایی که بهردلیل عضو آن هستید را حفظ کنید، چرا که مردم رشت شما را می بینند و برای شما و اقلیتی که در آن فضا همسو هستید تحلیل دارند و فرق اصالت و ثروت بادآورده و نامعلوم شما و امثالتان را می‌فهمند و بصورت کوتاه مدت تحمل‌تان می‌کنند.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز‌جوید روزگار وصل خویش

خبرآزاد