رشت رویایی- مراسم معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان برگزار شد.

به نقل از هیئت کاراته گیلان، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ارزنده جناب آقای حمیدرضا سلیمی در کسوت دبیر هیئت در سال گذشته و از آنجایی که با المپیکی شدن نیاز می‌باشد مربیان ارزنده‌ای چون ایشان در جبهه استعدادیابی فعالیت کنند جناب آقای حبیب یزدانی را به سمت دبیر هیئت و سرکار خانم فریبا سعیدی را به سمت نائب رئیس منصوب شدند و کمیته های مختلف هیات نیز احکام خود را دریافت نمودند.

 

معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان

کاووس مویدی مشاور عالی رئیس هیئت به مدت یک سال

حبیب یزدانی دبیر هیئت به مدت دو سال

فریبا سعیدی نایب رییس بانوان به مدت دو سال

فاطمه کریمی مدیر روابط عمومی به مدت دو سال

سعید ابراهیم‌خانی عکاس و روابط عمومی به مدت یک سال

نعمت الله نوری زاده رئیس کمیته سبک های آزاد به مدت یک سال

داریوش صمدی مسئول روابط امور بین الملل به مدت یک سال

حسن مرتضوی رئیس کمیته پیشکسوتان به مدت یک سال

عبداله میلانچی رئیس کمیته مربیان به مدت یک سال

علی اسماعیلی مسئول کمیته اجرایی به مدت یک سال

فریبرز قربانپور رئیس کمیته انضباطی به مدت یک سال

علی اصغر کاظمی نایب رییس کمیته انضباطی به مدت یک سال

حمیدرضا سلیمی رئیس کمیته استعدادیابی به مدت یک سال

حسن کیانی رئیس کمیته فرهنگی

سعید حسنی پور رئیس کمیته آموزش به مدت یک سال

محمد خوشبین رئیس کمیته تشریفات

امیر سراجی رئیس کمیته آموزش و پرورش

محمود آخوند زاده رئیس کمیته آزمون

معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان

معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان معارفه کمیته‌های مختلف هیئت کاراته گیلان