آسفالت

رشت رویایی- مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، بر لزوم افزایش عمر مفید آسفالت با استفاده از مواد افزودنی تاکید کرد و گفت: باید با یک ماده افزودنی به مخلوط آسفالتی وضعیت آنان را بهبود بخشید.

به گزارش ایسنا، غلامرضا رحیمی گفت: بر لزوم افزایش عمر مفید آسفالت با استفاده از مواد افزودنی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان و مشکلاتی که در رویه‌های آسفالتی وجود دارد، اضافه کردن مواد افزودنی به مخلوط آسفالتی می‌تواند کمک زیادی را جهت جلوگیری از خرابی آسفالت و افزایش عمر آن به‌ همراه داشته باشد.

او ادامه داد: این مواد با افزایش خاصیت چسبندگی قیر، بهبود بخشیدن خاصیت الاستیک قیر و تامین چسبندگی بیشتر و با دوام‌تر بین قیر و سنگدانه‌ها با توجه به وجود آب،موجب حل مشکلات رویه‌های آسفالتی می شود.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، در خصوص بررسی‌های آزمایشگاهی مبنی بر روش‌های چگونگی افزایش کیفیت آسفالت،گفت: نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد،مصالح و سنگدانه‌های استان سیلیسی بوده و خاصیت آب دوست بودن آنها خرابی رویه های آسفالتی را به همراه خواهد داشت لذا باید با یک ماده افزودنی به مخلوط آسفالتی وضعیت آنان را بهبود بخشید.

این مقام مسئول گفت:جلسات کارشناسی در کارگروه مصالح و تجهیزات شورای فنی استان در این زمینه شروع شده و اقدامات اجرایی آن در آینده ای نزدیک به وقوع خواهد پیوست.