رشت رویایی- طی حکمی از سوی سید امیر حسین علوی مدیر روابط عمومی شورای شهر را تغییر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت، سید پیام جعفری نیا به عنوان مدیر روابط عمومی شورای رشت منصوب شد.

پیش از این جمشید مرادی مسئولیت روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت را بر عهده داشت.