رشت رویایی- اگر می‌خواهید بدانید که محبوب‌ترین مدل موی مردانه میان ستاره‌ها کدام‌اند، به تصاویری که در اینجا برایتان آورده‌ایم نگاهی بیندازید. طراحان ما این مدل موها را به عنوان بهترین‌های سال ۲۰۱۶ برگزیده‌اند.

اسکار آیزاک

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

رایان گاسلینگ

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

هری شام جونیور

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

جو منگانیلو

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

گوردون هیوارد

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

لئون بریجز

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

دامنل گلیسون

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

دونالد گلاور

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

رایان رینولدز

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

آستین باتلر

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

ایمان شامپرت

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

جاستین بیبر

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

گائل گارسیا برنال

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

جرج کلونی

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

جان چو

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

جیدن اسمیت

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

نیک جوناس

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

جاستین ثرو

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

کریس پاین

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]

[su_divider top=”no” divider_color=”#cdcdcd” size=”1″ margin=”25″]

ادریس البا

[su_frame align=”center”]محبوب‌ترین مدل‌های مو ستاره‌های مرد در سال ۲۰۱۶[/su_frame]