[su_frame align=”center”]محمد پورناصرانی[/su_frame]

رشت رویایی- مجموعه های ورزشی در حاشیه رودخانه های منطقه یک راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، پورناصرانی با اعلام خبر راه اندازی مجموعه های ورزشی در حاشیه رودخانه های منطقه یک گفت: سال گذشته حاشیه رودخانه به احداث پارکها اختصاص یافت اما امسال با نظرخواهی از شهروندان و مدیران شهرداری سعی بر آن است تا ضلع شرقی مسیر رودخانه های این منطقه از پل توحید تا پل بوسار به مجموعه های ورزشی رو باز اختصاص دهیم.

شهردار منطقه یک با تاکید بر برگزاری مناقصه این پروژه طی چند رو آتی تصریح کرد: پروژه راه اندازی مجموعه های ورزشی دردو فاز اجرا و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

او گفت: در این پروژه مقدمات انجام ورزشهایی چون تنیس، والیبال، بسکتبال، شطرنج و… پش بینی شده است.