ماشینرشت رویایی- رانندگانی که بر وسایل نقلیه جمله یا عباراتی می نویسند ۳۰ هزار تومان جریمه می شوند.

سرهنگ مصطفی عباسی رئیس پلیس راهور فارس گفت: بر اساس ماده ۲۰۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی نصب هرگونه علائم، پلاک‌های متفرقه، الصاق، نصب یا نقش هرگونه آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها و بدنه درونی یا بیرونی وسایل نقلیه به منظور تجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است و تنها در صورتی مجاز است که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، به تصویب وزیر کشور برسد.

او ادامه داد: پلیس راهور با بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات موجود و توان عملیاتی خود، اقدام به برخورد با این قبیل از تخلفات رانندگی می‌کند و در صورت مشاهده مبلغ ۳۰ هزار تومان جریمه برای راننده متخلف اعمال می‌کند