مایکل شوماخر

رشت رویایی- رئیس فرمول یک گفت: شوماخر به روند درمانش پاسخ داده است و در صورت تداوم این روند از وضعیت بحرانی که در آن قرار گرفته، خارج خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مایکل شوماخر قهرمان ۷ دوره رقابت‌های جهانی فرمول یک در سال ۲۰۱۳ دچار آسیب جدی شد و از آن پس در کما فرو رفت.

پیش از این در چند گزارش مختلف از بروز مشکلاتی در تنفس شوماخر خبر منتشر شده بود و بیشتر اخبار به وخیم تر شدن حال اسطوره رانندگی اشاره داشت اما گزارش اخیر دیلی تلگراف نشان از بهبودی مایکل شوماخر دارد.

لوکا کوردرو ریاست پیشین فرمول یک جهان، در این خصوص به خبرنگاران گفت: «شوماخر به روند درمانش پاسخ داده است و در صورت تداوم این روند از وضعیت بحرانی که در آن قرار گرفته، خارج خواهد شد.»