[su_frame align=”center”]2[/su_frame]

رشت رویایی- ماه‌گرفتگی ۱۶مرداد بسیار جزئی بودو تنها بخشی از ماه درون سایه زمین قرار گرفت.

خسوف زمانی رخ می‌دهد که زمین بین ماه و خورشید قرار گرفته و سایه آن بر روی ماه بیفتد.

سالیانه بین ۲ تا پنج خورشید گرفتگی  و صفر تا سه ماه گرفتگی می‌تواند رخ دهد و شاید در یک سال هیچ ماه‌گرفتگی اتفاق نیفتد.

ماه گرفتگی روز گذشته ساعت ۱۷:۲۲:۰۵ ثانیه به وقت جهانی آغاز شد و در ساعت ۱۸:۲۱:۳۸ ثانیه به پایان رسید و ساعت خروج ماه از سایه زمین و پایان گرفتن جزئی۱۹:۱۸:۱۰ ثانیه بود.

بعد از ماه‌گرفتگی در نیم‌سایه زمین تغییر روند ماه برای انسان قابل مشاهده نبود و این تغییرات با چشم غیرمسلح در شرایط نیمه سایه به سختی دیده می‌شد.

به جز قاره آمریکا در تمام چهار قاره دیگر بخش‌هایی از ماه‌گرفتگی جزئی قابل مشاهده است.

ایران چهار ساعت و نیم با وقت جهانی اختلاف دارد و موجب می شود که ماه گرفتگی در کشور ایران پهناور بوده،  از شرق تا غرب کشور زمان طلوع و غروب متفاوتی داشته باشد.

ماه گرفتگی شب گذشته از ساعت ۲۱:۵۲:۵۵ ثانیه به وقت ایران آغاز  شدو در ساعت ۲۳:۴۸:۱۰ ۲۳ ثانیه به پایان رسید.

پس از ماه‌گرفتگی کامل ۶ مهر در سال ۹۴ ساکنان کره‌ زمین تاکنون تنها شاهد ماه‌گرفتگی‌های نیم سایه یا خسوف غیر‌مرعی بودند که با چشم غیرمسلح قابل رویت نبودند.

ماه‌گرفتگی کامل بعدی در ۱۱ بهمن ۹۶ رخ می‌دهد.

اهمیت ماه‌گرفتگی کمتر از خورشید‌گرفتگی است زیرا در هنگام خسوف ماه درون سایه زمین قرار می‌گیرد و تنها در گرفتگی جزئی ماه، کروی بودن زمین ثابت می‌شود، همچنین می‌توان به نبود جو در کره ماه پی‌ برد و با عکاسی نجومی و کارها‌ی آماتوری ماه گرفتگی جزئی را ثبت کرد.

[su_frame align=”center”]2[/su_frame][su_frame align=”center”]11 [/su_frame][su_frame align=”center”]9 [/su_frame][su_frame align=”center”]6 [/su_frame][su_frame align=”center”]3 [/su_frame][su_frame align=”center”]10[/su_frame]