[su_frame align=”left”]حوریه شایگان[/su_frame]

رشت رویایی- مامای نخبه گیلانی در لیست سه مخترع برتر مامایی کشور قرار گرفت.

حوریه شایگان مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س) لنگرود و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در لیست سه نخبه برتر مامایی کشور قرار گرفت.

در مراسمی که در روز ماما که با حضور دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسوولین کشوری در سالن الجواد تهران برگزار شد، از جمعی از ماماهای نمونه در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تقدیر شد در این راستا سه مخترع برتر گروه مامایی ایران نیز در لیست تقدیر شوندگان قرار داشت.

وزیر بهداشت از حوریه شایگان مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان نیز به منظور ثبت اختراع تهیه ترکیب کلرور سدیم ۷% به صورت sits bath جهت درمان واژینوز کاندیدایی (که برای اولین بار در جهان ساخته شده است) با دریافت لوح، تقدیر کرد.